• Menu

แกรนด์ แคนยอน เอ็กซ์เพรส

การผจญภัยไปบนรถด่วนขบวนรถไฟหัวม้าสุดน่ารัก ที่จะพาคุณท่องไปในดินแดนแห่งหุบเขาแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก สนุกสนานไปตามแรงเหวี่ยงตลอดเส้นทาง ได้ตื่นเต้นกันทั้งครอบครัวแน่นอน
**เครื่องเล่นสำหรับผู้มีความสูง 101 ซม. ขึ้นไป ผู้มีความสูง 101-130 ซม. ใช้บริการพร้อมผู้ปกครอง

ผลิตโดย

บริษัท Zamperla ประเทศอิตาลี

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    สูง
    101-130 ซม.

  •    

    สูง
    131 ซม. ชึ้นไป

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

Annual Adventure Pass, Kid Adventure Pass, Adult Adventure Pass