• Menu

สไลเดอร์ยักษ์

พระเอกตลอดกาลของคนไทย ท้าทายความเสียวด้วยสไลเดอร์ยักษ์ 7 สีสายรุ้ง ความสูงถึง 21 เมตรเท่ากับตึก 7 ชั้น สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีคนมากกว่า 20 ล้านคนแล้วที่ได้มาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่ของ สไลเดอร์ยักษ์ตัวนี้ ครั้งหนึ่งเคยได้รับการบันทึกใน Guinness Book of World Records ว่าสูงที่สุดในโลก
**เครื่องเล่นสำหรับผู้ที่มีความสูง 121 ซม. ขึ้นไป

ความสูงบุคคลที่สามารถเล่นได้

  •    

    สูง
    101-130 ซม.

  •    

    สูง
    131 ซม. ชึ้นไป

ประเภทบัตรที่สามารถเล่นได้

Annual Adventure Pass, Kid Adventure Pass, Adult Adventure Pass