• Menu

พิธีบวงสรวงและยกยอดเสาชิงช้าและพิธีเปิด AMAZING Big Holiday 2019

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สวนสยามจัดพิธีบวงสรวงและยกยอดเสาชิงช้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของโครงการบางกอกเวิลด์ โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลางและเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
หลังจากนั้น นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด AMAZING Big Holiday 2019 ครับ