• Menu

Welcome Back #Season3

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ท่าน ผ่านประตูเล่น เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดรอบ

เลือกใช้บริการได้ 1 วัน ตั้งแต่วันที่กลับมาเปิดให้บริการ - 31 มี.ค. 2565

ด่วน!! เปิดขายถึงวันที่ 10 พ.ย. 64 เท่านั้น

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. บัตร Adult Adventure Pass สำหรับผู้ที่มีความสูง 131 ซม. ขึ้นไป สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำและเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดรอบตลอด 1 วัน (สวนน้ำปิดให้บริการ 17.00 น. โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซนได้ที่ https://www.siamamazingpark.com/amazing-adventure.php)

2. โปรโมชั่นนี้ต้องสั่งซื้อและชำระเงินสมบูรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนเข้าใช้บริการ เลือกวันเข้าใช้บริการ 1 วัน ตั้งแต่วันที่กลับมาเปิดให้บริการถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 กรณีไม่สามารถเข้าใช้บริการตามวันที่เลือกไว้ สามารถเลื่อนวันเข้าใช้บริการใหม่ได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565 โดยไม่ต้องทำการแก้ไขวันเข้าใช้บริการ และหากไม่ใช้บริการภายในช่วงเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

3. ภายหลังการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อบัตรจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการชำระเงิน (Confirmation No.) กรุณาพิมพ์บัตรหรือเปิดไฟล์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือเพื่อสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านประตู ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค

4. บัตรที่สั่งซื้อพร้อมกันต้องเข้าใช้บริการในเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถแยกกลุ่มได้

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการกรณีซื้อบัตรผิดประเภท หรือไม่สามารถแสดงเอกสารเพิ่มเติมตามที่กำหนดได้

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน รวมถึงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการภายใต้โปรโมชั่นนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม

8. เงื่อนไขและข้อกำหนดการเข้าใช้บริการและตารางการเปิดให้บริการให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

9. โปรโมชั่นสำหรับผู้ที่มีที่พำนักถาวรในประเทศไทยเท่านั้น (Promotion for Thai Residents Only.)


ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

ประหยัด 600 .- ต่อชุด