• Menu
 • Adult Adventure Pass BHD22

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 31 ก.ค. 65

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 470.- ต่อชุด

 • Adult Adventure Pass Pack5 BHD22

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

  เฉลี่ยใบละ 400 บ.

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 31 ก.ค. 65

  ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

  ประหยัด 2,500.- ต่อชุด

 • บัตรรายปี

  บัตรผู้ใหญ่รายปี 1 ใบ 2,000 บ.

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  เข้าใช้ครั้งแรกเพื่อลงทะเบียนและถ่ายรูปทำบัตรภายใน 31 ก.ค. 65

  บัตรมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่ทำบัตร

  ราคาปกติ 2,500.- ต่อชุด

  ประหยัด 500.- ต่อชุด

 • Adult Adventure Pass BHD22 + Buffet

  Adult Adventure Pass บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ พร้อม บัตรรับประทานบุฟเฟ่ต์ ภัตตาคาร Si-Am Marine 1 ใบ เข้าใช้บริการได้ 1 วัน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 65 

  ราคาปกติ 1,250.- ต่อชุด

  ประหยัด 550.- ต่อชุด