• Menu
 • Welcome Back #Season3

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 31 มี.ค. 65

  จำหน่ายเฉพาะช่วงปิดบริการชั่วคราวตามคำสั่งรัฐเท่านั้น

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 600.- ต่อชุด

 • Welcome Back - Annual #Season3

  บัตรผู้ใหญ่รายปี 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  บัตรมีอายุ 365 วันนับตั้งแต่ทำบัตร

  ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

  ประหยัด 1,100.- ต่อชุด