Promotion Code

 
* กรอกรหัสโปรโมชั่น (ถ้ามี) เพื่อรับสิทธิพิเศษ

กำหนดวันเข้าใช้บริการเพื่อเลือกโปรโมชั่น

โปรโมชั่นออนไลน์ทั้งหมด

Adult Adventure Pass Season's greetings 21

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

ใช้บริการภายใน 31 ธ.ค. 64

ราคาปกติ 900 .- ต่อชุด

ประหยัด 500 .- ต่อชุด

Annual Adventure Pass Season's greetings 21

บัตรผู้ใหญ่รายปี 1 ใบ

สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

บัตรมีอายุ 365 วันนับตั้งแต่ทำบัตร

ราคาปกติ 2,000 .- ต่อชุด

ประหยัด 1,100 .- ต่อชุด

(บัตรราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้)

Adult Adventure Pass Pack 5 Season's greetings 21

บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

ใช้บริการภายใน 31 ธ.ค. 64

ราคาปกติ 4,500 .- ต่อชุด

ประหยัด 2,750 .- ต่อชุด

(บัตรราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเข้าใช้บริการได้)