• Menu

ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ แสดงบัตรประจำตัวกับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนรับบัตรสวนน้ำ Water Pass ผ่านประตู, ใช้บริการสวนน้ำฟรี ไม่รวมเครื่องเล่น ตั้งแต่ 10.00 - 17.00 น.
        
โปรโมชั่นออนไลน์ คุ้มที่สุด! ซื้อผ่านเว็บไซต์ล่วงหน้ายิ่งนานยิ่งคุ้ม คลิก ticket.siamamazingpark.com
โปรโมชั่นหน้าเคาน์เตอร์ร่วมกับพันธมิตร คลิก siamamazingpark.com/promotion-partner


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 67
  • เวลาเปิดให้บริการ 
    - สวนสนุก 11.00- 18.00 น.
    - สวนน้ำ 10.00 - 17.00 น.
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  • ศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับสยามอะเมซิ่งพาร์คเพิ่มเติม www.siamamazingpark.com/about-rules
icon line