• Menu

บัตรผู้ใหญ่ Adult

บัตรผู้ใหญ่ สูง 131 ซม. ขึ้นไป

บัตรผ่านประตู Adult Entry Pass ราคา 150 บาท 
ผ่านประตู 1 ครั้ง (ไม่รวมสวนน้ำและสวนสนุก) แถมฟรี! เครื่องเล่นในสวนสนุกใดก็ได้ 1 รอบ

บัตรสวนน้ำ Adult Water Pass ราคา 500 บาท
ผ่านประตู และโซนสวนน้ำ 1 วัน (ไม่รวมสวนสนุก) 

บัตรสวนสนุก Adult Fun Pass ราคา 700 บาท
ผ่านประตู และเครื่องเล่นในสวนสนุกทุกชนิดไม่จำกัดรอบ 1 วัน (ไม่รวมโซนสวนน้ำ)
 
บัตรรวมสวนน้ำและสวนสนุก Adult Adventure Pass ราคา 1,000 บาท 
ผ่านประตู รวมโซนสวนน้ำและเครื่องเล่นในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ไม่จำกัดรอบ 1 วัน พิเศษ! มีของแถมมูลค่ารวม 500 บาท


โปรโมชั่นออนไลน์ ซื้อล่วงหน้า คุ้มที่สุด! คลิก ticket.siamamazingpark.com
โปรโมชั่นหน้าเคาน์เตอร์ร่วมกับพันธมิตร คลิก siamamazingpark.com/promotion-partner


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • ระยะเวลาโปรโมชั่น 13 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 67
  • เวลาเปิดให้บริการ 
    - สวนสนุก 11.00 - 18.00 น. 
    - สวนน้ำ 10.00 - 17.00 น.
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
  • ศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับสยามอะเมซิ่งพาร์คเพิ่มเติม www.siamamazingpark.com/about-rules
icon line