• Menu

บัตรเด็ก Kids

บัตรเด็ก สูง 101-130 ซม.

บัตรผ่านประตู Kid Entry Pass 
ราคา 50 บาท
ผ่านประตู 1 ครั้ง (ไม่รวมสวนน้ำและสวนสนุก)

บัตรสวนน้ำ Kid Water Pass ราคา 150 บาท
ผ่านประตู และสวนน้ำ 1 วัน (ไม่รวมสวนสนุก)

บัตรสวนสนุก Kid Fun Pass ราคา 100 บาท
ผ่านประตู และสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ในโซนแฟมิลีเวิล์ด, สมอลล์เวิล์ด ไม่จำกัดรอบ 1 วัน (ไม่รวมสวนน้ำ)

บัตรรวมสวนน้ำและสวนสนุก Kid Adventure Pass ราคา 200 บาท
ผ่านประตู สวนน้ำและสวนสนุกทุกเครื่องเล่นในโซนแฟมิลีเวิล์ด, สมอลล์เวิล์ด ไม่จำกัดรอบ 1 วัน

เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. ไม่เสียค่าบริการ


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 13 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 67
 • เวลาเปิดให้บริการ 
  - สวนสนุก 11.00 - 18.00 น.
  - สวนน้ำ 10.00 - 17.00 น.
 • ซื้อหน้าเคาน์เตอร์และเข้าใช้บริการในวันเดียวกันเท่านั้น
 • วัดส่วนสูงกับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียน และชำระเงินที่จุดจำหน่ายบัตร
 • เพื่อความปลอดภัยสูงสุด กรุณาศึกษาคุณสมบัติของผู้เล่นและข้อกำหนดในการใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ siamamazingpark.com/amazing-adventure
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดให้บริการเครื่องเล่นเนื่องจากการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสม
 • ศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับสยามอะเมซิ่งพาร์คเพิ่มเติม siamamazingpark.com/about-rules
icon line