• Menu

บัตร Annual Adventure Pass

ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

ลูกค้าบัตรรายปี เล่นไม่อั้นทั้งสวนน้ำและสวนสนุกได้ทุกวันเป็นเวลลา 365 วัน

เงื่อนไขบัตรรายปี

  • บัตรมีอายุ 1 ปี (365 วัน) นับตั้งแต่วันทำบัตร
  • เจ้าของบัตรต้องแสดงบัตรรายปีพร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

ขั้นตอนการทำบัตรรายปี

  1. ลูกค้ากรอกใบสมัครบัตรรายปี
  2. แสดงบัตรประชาชนที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกับใบสมัคร
  3. เจ้าหน้าที่สยามอะเมซิ่งพาร์คจะทำการถ่ายภาพลูกค้าเพื่อทำบัตรรายปี
  4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรายปี และบัตรประชาชนทุกครั้ง ก่อนเข้าใช้บริการ บัตรรายปีสามารถใช้ได้เฉพาะเจ้าของบัตรที่มีภาพ และชื่อบนหน้าบัตรเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. สำหรับเด็กที่มีความสูงระหว่าง 101-130 ซม. สามารถใช้ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ เล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัดรอบเฉพาะโซนแฟมิลี่เวิลด์และสมอลเวิลด์เท่านั้น
  2. กรณีบัตรหาย : ให้ติดต่อทำบัตรใหม่ได้ที่ห้อง Member & Group Ticketing ชำระค่าบัตรใหม่ 500 บาท โดยบัตรจะมีวันหมดอายุเท่ากับบัตรเดิม
  3. การต่ออายุบัตร : กำหนดให้ต่ออายุบัตรภายใน 3 เดือนนับจากวันที่บัตรหมดอายุ โดยชำระค่าบัตร 1400 บาท/ปี
  4. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรายปี และบัตรประชาชนทุกครั้ง ก่อนเข้าใชิบริการ
*** โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการเครื่องเล่นในแต่ละโซนได้ที่ สวนน้ำ (Click), สวนสนุก (Click) ***