• Menu

ค่ายพักแรม

บริการสถานที่ฝึกอบรมค่ายลูกเสือ ในค่ายพักแรมชั้นนำ
ของกรุงเทพฯ ประสบการณ์กว่า 25 ปีที่พรั่งพร้อมด้วย
วิทยากรทรงคุณวุฒิ ที่พัก ฐานผจญภัยและกิจกรรมนันทนาการต่างๆ
พร้อมสัมผัสแหล่งเรียนรู้ทัศนศึกษานอกห้องเรียนในสวนน้ำสวนสนุก
ควบคู่ไปกับความสนุกแบบประทับใจไม่รู้ลืม