• Menu

งานเลี้ยงในโอกาสพิเศษ

  • เนรมิตงานเลี้ยงในบรรยากาศไม่ซ้ำใคร ด้วยทีมงานมืออาชีพ

  • บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ จัดงานได้ทุกประเภท ทุกจุด แล้วแต่จินตนาการ

  • กิจกรรมเข้าธีมมากมาย สรรค์สร้างบนความสนุกสนาน และจดจำไม่รู้ลืม

  • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์
    Tel./LINE 06-1823-7688,02-9197200–19 ต่อ 300

  • E-mail : contactus@siamamazingpark.com