• Menu

ทัศนศึกษา

  • สัมผัสการศึกษานอกห้องเรียนในสวนน้ำสวนสนุกที่
    ใหญ่ที่สุดของประเทศ

  • เสริมสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบทเรียนแต่ละระดับชั้น
    ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา

  • ได้รับความรู้ควบคู่ความสนุกแบบประทับใจไม่รู้ลืม

  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-9197200–19 ต่อ 316-318

  • E-mail : sales@siamamazingpark.com