• Menu

โปรโมชั่นออนไลน์

 • Welcome Back #Season3

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 31 มี.ค. 65

  จำหน่ายเฉพาะช่วงปิดบริการชั่วคราวตามคำสั่งรัฐเท่านั้น

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 600.- ต่อชุด

 • Welcome Back - Annual #Season3

  บัตรผู้ใหญ่รายปี 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  บัตรมีอายุ 365 วันนับตั้งแต่ทำบัตร

  ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

  ประหยัด 1,100.- ต่อชุด

โปรโมชั่นบัตรเครดิตและพันธมิตร
*ซื้อเฉพาะที่จุดจำหน่ายบัตรสยามอะเมซิ่งพาร์ค

ไม่มีข้อมูล !

โปรโมชั่นอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล !

ราคาบัตรปกติ

บัตรใช้บริการปกติ

 • ผู้ใหญ่และเด็กโต (สูง 131 ซ.ม. ขึ้นไป)

  Adult Adventure Pass

  ราคาปกติ 900 บาท

 • เด็กเล็ก (สูง 101-130 ซ.ม.)

  Kid Adventure Pass

  ราคาปกติ 150 บาท

  เด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 101 ซม.

  ฟรี

 • ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ

  ผู้สูงอายุ ผ่านประตูเล่นสวนน้ำ

  ฟรี

บัตรใช้บริการรายปี

Annual Adventure Pass

ผ่านประตู เล่นสวนน้ำ
และสวนสนุกไม่จำกัดรอบ 365 วัน

ราคาปกติ 2,000 บาท