• Menu
 • Adult Adventure Pass 2021

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 31 พ.ค. 64

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 500.- ต่อชุด

 • 2 Adult Adventure Pass + Voucher

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 2 ใบ + Voucher มูลค่า 1,000 บาท

  ใช้บริการภายใน 16 พ.ค. 64

  ราคาปกติ 1,920.- ต่อชุด

  ประหยัด 1,020.- ต่อชุด

 • Adult Adventure Pass Pack5 2021

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 31 พ.ค. 64

  ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

  ประหยัด 2,750.- ต่อชุด

 • 5 Adult Adventure Pass + Voucher

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ + Voucher มูลค่า 2,000 บาท

  ใช้บริการภายใน 16 พ.ค. 64

  ราคาปกติ 4,740.- ต่อชุด

  ประหยัด 2,790.- ต่อชุด

 • Annual Adventure Pass 2021

  บัตรผู้ใหญ่รายปี 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  บัตรมีอายุ 365 วันนับตั้งแต่ทำบัตร

  ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

  ประหยัด 1,100.- ต่อชุด

 • บัตรจองล่วงหน้า 30 วัน

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการได้ 1 วัน

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 550.- ต่อชุด

 • บัตรจองล่วงหน้า 60 วัน

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการได้ 1 วัน

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 600.- ต่อชุด