• Menu
 • Adult Adventure Pass 2022

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 28 ก.พ. 65

  ราคาปกติ 900.- ต่อชุด

  ประหยัด 500.- ต่อชุด

 • Adult Adventure Pass Pack5 2022

  บัตรผู้ใหญ่รายวัน 5 ใบ เฉลี่ยใบละ 350 บาท

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  ใช้บริการภายใน 28 ก.พ. 65

  ราคาปกติ 4,500.- ต่อชุด

  ประหยัด 2,750.- ต่อชุด

 • Annual Adventure Pass 2022

  บัตรผู้ใหญ่รายปี 1 ใบ

  สวนน้ำ สวนสนุกไม่จำกัดรอบ

  เข้าใช้ครั้งแรกเพื่อลงทะเบียนและถ่ายรูปทำบัตรภายใน 28 ก.พ. 65

  บัตรมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่ทำบัตร

  ราคาปกติ 2,000.- ต่อชุด

  ประหยัด 400.- ต่อชุด